Gertie Amby, Par- og psykoterapeut MPF, Relation- og tilknytningsterapeut

Gertie tilbyder:

  • Parterapi

  • Individuel terapi

  • Coaching vedr. kærlighedsliv

  • Relations- og tilknytningsterapi

“I terapien skaber jeg et felt af nærvær, hvor vi arbejder med de temaer, som er vigtige for dig. I samtalen arbejder jeg med din opmærksomhed på dine kropsfornemmelser, hvorved kroppens egne, helende kræfter er med til at genskabe en mere tryg tilknytning og et nervesystem i balance.”

Book en onlinetid hos Gertie her!

Jeg holder orlov frem til 1. april 2021. Jeg ser frem til at møde klienter i klinik og online igen.

Par- og psykoterapi i fht kærlighedslivet

Under samtalerne, hvor jeg fokuserer på at skabe et roligt og trygt rum, hjælper jeg dig til at se og forstå tilknytningens betydning. Altså måden at knytte bånd på og være i relation på. Måske er du utryg og kommer at reagere mere på den indre ængstelige stemme frem for den reelle kontakt din partner (eller andre betydningsfulde relationer) søger med dig.

Hvis du har oplevet omsorgssvigt tidligere, kan det vise sig som en utryg tilknytning i kærlighedslivet eller valg af en partner, som ikke er god for dig! Måske har du været ud og ind af forskellige forhold, måske har du svært ved intimiteten i et forhold, svært ved at finde en partner, som du kan stole på – utryg tilknytning har mange ansigter.

Det kan også være, at du og din partner kommer ind i nogle gentagende konflikter, som kræver at I ser mere indad på hvad det er der sker i jer selv og på baggrund af den måde i knytter jer til hinanden på.

I terapien arbejder jeg på, at du (i parterapi: sammen med din partner) kan komme mere ind i den trygge tilknytning og dermed få forbedret selvværd og  kærlighedsliv. Det får en helt ny måde at være på og kunne levet livet på – kort sagt: gennem bedre relationsdannelse kan du/I øge livskvaliteten.

Uddannelse som psykoterapeut

  • Eksamineret psykoterapeut fra Gråbrødre Instituttets 4-årige uddannelse.
  • Certificeret relation-og tilknytnings-/ kærlighedsterapeut fra Love Life Academy s 2-årige uddannelse.
  • 2 års uddannelse i systemisk/narrativ familieterapi hos psykolog Birgit Trembacz.
  • Socialrådgiver.

Min praksis

Jeg har mangeårig, solid, klinisk erfaring med psykoterapi med mennesker med en afhængighedsproblematik og deres pårørende. Jeg har desuden erfaring med alle ovennævnte problemstillinger, som jo er alment menneskelige.

Jeg arbejder ud fra et anerkendende og positivt livssyn med respekt og indlevelse i det enkelte menneske.

Jeg ser samtalen som et mødested i et terapeutisk rum med mulighed for personlig udvikling. I dette trygge rum tages de livstemaer op, som er vigtige for dig. Vi tager udgangspunkt i din situation, sådan som du oplever den.

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening er jeg forpligtet til at vedligeholde og udbygge min terapeut uddannelse, og jeg er underlagt Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler, herunder tavshedspligt.